Àrees d’interès

 

CONSULTORIA
El procés de consultoria que proposo es diferent, per la forma d’enfocar els reptes, per l’entusiasme i la dedicació, per l’experiència i per la metodologia, però especialment per la forma com visualitzo els reptes i la forma d’integrar-me a la pròpia empresa o emprenedor, com una part important de l’equip, amb la mateixa preocupació i empatia, amb els mateixos objectius i ambició  pels reptes.

Ofereixo consultoria en les àrees de:

 • DISSENY DE PRODUCTES I SERVEIS
 • MÀRQUETING ESTRATÈGIC I GESTIÓ DE LA MARCA
 • TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ 2.0
 • COMUNICACIÓ DE MÀRQUETING
 • COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA

 

DESENVOLUPAMENT OPERATIU EN ENTORNS:

OFF-LINE
Desenvolupament, disseny i implantació intensiva de la comunicació en l’estratègia empresarial. Incorporo la creativitat i la productivitat a les eines de comunicació i comercialització tradicionals de forma personalitzada per a cada necessitat en la direcció de:

 • CREATIVITAT I GRÀFICA PUBLICITÀRIA
 • DISSENY GRÀFIC I PRODUCCIÓ GRÀFICA
 • IMATGE I IDENTITAT CORPORATIVA
 • PUBLICITAT I COMUNICACIÓ EN EL PDV

 

ON-LINE
Compto amb un equip expert en el desenvolupament d’eines de comunicació i gestió a Internet, integració i digitalització de l’empresa en les àrees de comunicació i gestió comercial mitjançant tots els recursos digitals possibles:

 • DISSENY I DESENVOLUPAMENT WEB
 • DISSENY I DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS
 • CREATIVITAT DIGITAL I GESTIÓ DE COMUNITATS (COMMUNITY MANAGEMENT)
 • GESTIÓ ISP

 
 
FORMACIÓ
Ofereixo formació a mida en les àrees de màrqueting i comunicació, especialment enfocada a la realització de canvis i reestructuració del model competitiu a les empreses i entitats especialment en la seva proposta de valor. La forma com desenvolupo la formació es diferent, per la seva originalitat, per la seva profunditat però especialment per l’aplicabilitat del temari triat. Actualment ofereixo formació a mida per empreses en:

 • Màrqueting estratègic
 • iMàrqueting i desenvolupament estratègic en les xarxes socials
 • Internet, eines i comunicació en l’entorn 2.0
 • Comercialització i canals de distribució
 • Desenvolupament i qualitat en els serveis
 • Creativitat i desenvolupament de nous productes.